• Ngày kích hoạt bảo hành được kích hoạt tự động ngay sau khi bàn giao sản phẩm.
  • Hợp đồng đang thi công sẽ chưa được cập nhật lên hệ thống.
  • Khách hàng chỉ cần nhập số Điện thoại hoặc số Seri để kiểm tra.

Khách hàng nói về chúng tôi